Uczniowie i studenci

   Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagajÄ… w zwiÄ™kszeniu moĹĽliwoĹ›ci umysĹ‚u. PoprawiajÄ…:
- kondycjÄ™ psychicznÄ… i fizycznÄ…
- szybkość zapamiętywania, uczenia się, przypominania sobie materiału.

Treningi sÄ… szczegĂłlnie przydatne:
- na poczÄ…tku roku szkolnego, akademickiego
- przed egzaminami, maturÄ…
- dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)


Polecamy:
Polecamy linki informujace o metodzie biofeedback:

http://www.eeginstytut.pl
http://aapb.org
http://www.eeg-biofeedback.com.pl
http://www.bfe.org/prod.html
http://www.eegbiofeedback.cz
http://www.qeeg.com
http://www.eegspectrum.com
http://www.futurehealth.org
http://www.isnr.org

 Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających: - gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji - specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię) - zaburzenia uwagi - problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą - kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy - nadmierny stres Trening poprawia: - koncentrację uwagi i jej utrzymanie - szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie -...

Witamy | Trening EEG Biofeedback | Uczniowie i studenci | Trudności szkolne | Intensywna praca | Intensywna nauka | Trudności szkolne | Problemy neurologiczne, urazy | Kontakt |