Intensywna nauka

   Osobom intensywnie uczÄ…cym siÄ™ trening EEG Biofeedback pomoĹĽe poprawić:
- koncentrację uwagi i utrzymać ją

- szybkość uczenia się, zapamiętywania dużej partii materiału, przypominania sobie

- samoocenę, samopoczucie, podnieść wiarę we własne siły
- kondycję umysłową i fizyczną

oraz pokonać:

- stres
- tremÄ™

Treningi EEG Biofeedback pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym zmęczeniu. Sprzyja temu miejscowy mikroklimat.


Polecamy:
Polecamy linki informujace o metodzie biofeedback:

http://www.eeginstytut.pl
http://aapb.org
http://www.eeg-biofeedback.com.pl
http://www.bfe.org/prod.html
http://www.eegbiofeedback.cz
http://www.qeeg.com
http://www.eegspectrum.com
http://www.futurehealth.org
http://www.isnr.org

    Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagajÄ… w zwiÄ™kszeniu moĹĽliwoĹ›ci umysĹ‚u. PoprawiajÄ…: - kondycjÄ™ psychicznÄ… i fizycznÄ… - szybkość zapamiÄ™tywania, uczenia siÄ™, przypominania sobie materiaĹ‚u. Treningi sÄ… szczegĂłlnie przydatne: - na poczÄ…tku roku szkolnego, akademickiego - przed egzaminami, maturÄ… - dla osiÄ…gniÄ™cia lepszych wynikĂłw we wszystkich dyscyplinach sportowych, w taĹ„cu, w szkoĹ‚ach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)

Witamy | Trening EEG Biofeedback | Uczniowie i studenci | Trudności szkolne | Intensywna praca | Intensywna nauka | Trudności szkolne | Problemy neurologiczne, urazy | Kontakt |