Trudności szkolne

   Trening EEG Biofeedback dedykowany jest dla mĹ‚odzieĹĽy i dorosĹ‚ych w stanach:

- problemĂłw szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia)

- zaburzeń uwagi, koncentracji

- zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia)

- zaburzeń snu
- tremy, złej samooceny

Trening prowadzony w leśnym mikroklimacie daje bardzo dobre wyniki.


Polecamy:
Polecamy linki informujace o metodzie biofeedback:

http://www.eeginstytut.pl
http://aapb.org
http://www.eeg-biofeedback.com.pl
http://www.bfe.org/prod.html
http://www.eegbiofeedback.cz
http://www.qeeg.com
http://www.eegspectrum.com
http://www.futurehealth.org
http://www.isnr.org

    Osobom intensywnie uczÄ…cym siÄ™ trening EEG Biofeedback pomoĹĽe poprawić: - koncentracjÄ™ uwagi i utrzymać jÄ… - szybkość uczenia siÄ™, zapamiÄ™tywania duĹĽej partii materiaĹ‚u, przypominania sobie - samoocenÄ™, samopoczucie, podnieść wiarÄ™ we wĹ‚asne siĹ‚y - kondycjÄ™ umysĹ‚owÄ… i fizycznÄ… oraz pokonać: - stres - tremÄ™ Treningi EEG Biofeedback pozwalajÄ… na osiÄ…gniÄ™cie lepszych wynikĂłw w krĂłtszym czasie i przy mniejszym zmÄ™czeniu. Sprzyja temu...

Witamy | Trening EEG Biofeedback | Uczniowie i studenci | Trudności szkolne | Intensywna praca | Intensywna nauka | Trudności szkolne | Problemy neurologiczne, urazy | Kontakt |