Trudności szkolne

   Trening EEG Biofeedback dedykowany jest dla mĹ‚odzieĹĽy i dorosĹ‚ych w stanach:

- problemĂłw szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia)

- zaburzeń uwagi, koncentracji

- zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia)

- zaburzeń snu
- tremy, złej samooceny

Trening prowadzony w leśnym mikroklimacie daje bardzo dobre wyniki.


Polecamy:
Polecamy linki informujace o metodzie biofeedback:

http://www.eeginstytut.pl
http://aapb.org
http://www.eeg-biofeedback.com.pl
http://www.bfe.org/prod.html
http://www.eegbiofeedback.cz
http://www.qeeg.com
http://www.eegspectrum.com
http://www.futurehealth.org
http://www.isnr.org

    Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagajÄ… w zwiÄ™kszeniu moĹĽliwoĹ›ci umysĹ‚u. PoprawiajÄ…: - kondycjÄ™ psychicznÄ… i fizycznÄ… - szybkość zapamiÄ™tywania, uczenia siÄ™, przypominania sobie materiaĹ‚u. Treningi sÄ… szczegĂłlnie przydatne: - na poczÄ…tku roku szkolnego, akademickiego - przed egzaminami, maturÄ… - dla osiÄ…gniÄ™cia lepszych wynikĂłw we wszystkich dyscyplinach sportowych, w taĹ„cu, w szkoĹ‚ach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)

Witamy | Trening EEG Biofeedback | Uczniowie i studenci | Trudności szkolne | Intensywna praca | Intensywna nauka | Trudności szkolne | Problemy neurologiczne, urazy | Kontakt |